Leestijd: 3 minuten 
“Ik ben er klaar mee om mezelf in de uitverkoop te gooien”, sprak ze ooit dapper uit tegen haar beste vriendin.

Veel van mijn klanten zijn na een lange relatie en wat pogingen verder, diep teleurgesteld in liefdes-verbindingen.

Dat is begrijpelijk. We hebben simpelweg geen liefdesles gehad op school. Daarbij worden we ook nog eens grootgebracht met sprookjes en love stories op tv. We haalden onze kennis over liefde veelal uit misleidende liefdesliedjes.

En dan gebeurt het ‘We fall in love’ en we doen maar wat.

In onze cultuur praten we over liefde als één vorm.

De Grieken gebruiken vanuit de oudheid meerdere woorden voor liefde waarvan ik er twee ga uitlichten.

De eros en agape liefde.

Eros liefde

Staat voor romantische en hartstochtelijke liefde.
We stappen in onze eerste liefdes-verbinding vaak in deze relatievorm.

Kenmerken van de eros relatie:

 • ze verwarren dat echte liefde een alles verterend en wanhopig verlangen naar de geliefde is.
 • de diepte van de liefde wordt afgemeten aan de intensiteit van de geobsedeerdheid met de geliefde.
 • er is weinig aandacht voor andere interesses of bezigheden, omdat er zoveel energie gestoken wordt in de herinnering aan vorige ontmoetingen of fantasieën over een komend weerzien.
 • er moeten grote hindernissen overwonnen worden, waardoor er een element van lijden ontstaat.
 • vertrouwen wordt gemeten door de bereidheid om voor de relatie pijn en ontberingen te verduren.
 • er is een grote seksuele aantrekkingskracht en veel ruimte voor passionele seks.
 • gevoelens van opwinding, lust, angst, spanning, geheimzinnigheid, verlangen en dramatiek zijn met deze ware liefde verbonden.

Agape liefde

Wordt gekenmerkt voor stabiliteit en wederzijdse betrokkenheid. Twee mensen die, op een dieper niveau om elkaar geven, vrij van hartstocht. Deze vorm wordt ook wel gezien als de spirituele relatie.

Kenmerken van de agape relatie:

 • een diep gevoelde verbondenheid met elkaar.
 • is gebaseerd op gelijkwaardige, interesses en doelstellingen.
 • ze verdragen de punten waarop ze van elkaar verschillen.
 • er is wederzijds vertrouwen en respect.
 • er is volop ruimte om zich in de wereld te ontwikkelen.
 • ze beleven veel vreugde aan gezamenlijk gedeelde ervaringen uit het leven.
 • ze zien elkaar als hun dierbaarste en meest geliefde vriend.
 • ter wille van de groei van de relatie en de intimiteit zijn ze bereid om naar zichzelf te kijken.
 • Ze beleven gevoelens van sereniteit, zekerheid, toewijding, kameraadschap, wederzijdse steun en troost.

De grote vergissing over passie

Om passie mogelijk te maken moet er sprake zijn van een voortdurende strijd. Er moeten hindernissen worden genomen en pijn overwonnen. Er moet een verlangen, vanuit onze kinderjaren gekoesterd worden en verwachtingen waargemaakt die niet gebaseerd zijn op onvoorwaardelijke liefde.

Passie betekent letterlijk lijden. Naarmate er meer lijden is, is er ook meer passie. De persoon die te veel lief heeft, verzandt in problemen. Juist daardoor ervaart de persoon zoveel hartstocht.

Kortom:

We zoeken middels eros relaties het lijden dat ons zo vertrouwd is. Daarom vallen veel mensen op een partner die onmogelijk en emotioneel onbereikbaar is. Maar diep in ons hart verlangen we allemaal naar de agape relatie.

Als je een lezer bent, raad ik je het boek “Als hij maar gelukkig is” van Robin Norwood aan. Zij maakt in dit boek het onderscheid tussen deze twee liefdes vormen. 

Maar hoe kun je dat bereiken?

Ikzelf ben door deze kennis ooit diep geraakt. Ik oog eros en dus trok ik ook eros relaties aan. Ik wilde vooral het verdriet wat ik mezelf daarmee aangedaan had niet meer ervaren in mijn leven.

Veel van mijn vrouwelijke klanten herkennen dit en doen hun best om zich open te stellen voor een agape man, maar voor veel van hen verschijnt een agape man als zijnde ‘saai’, hierdoor trekken ze hem ook niet aan.

En als ze hem dan toch tegenkomen werkt het niet. Ze voelen de seksueel aantrekkingskracht niet en verlangde weer naar een spannende eros man.
Met als gevolg dat ze verzeild raken in een innerlijk conflict en zelf-oordeel voor hun onhebbelijke wensen.

Maar dit is niet nodig.

Als je naar jezelf kijkt zijn dan de beide kanten in je vertegenwoordigd? Ben je eros en agape samen?

Als dat zo is, dan is er ook man die beide kanten vertegenwoordigd. Als je dit kunt geloven en kunt stoppen met jezelf te veroordelen, geloof ik dat je die man gaat aantrekken waarbij je samen de balans kunt vinden.

Zou dat niet prachtig zijn?

Onderstaande quote maakt duidelijk dat het belangrijk is dat je jezelf lief hebt met je plussen en minnen. Probeer zoveel als mogelijk oordeelloos te ervaren, ver weg van zelf-oordeel.

Liefs, Kim

“We are shaped by our thoughts; we become what we think. When the mind is pure, joy follows like a shadow that never leaves.”

“We worden gevormd door onze gedachten; we worden wat we denken. Wanneer de geest zuiver is, volgt vreugde als een schaduw die nooit weggaat.”

                                                      – Buddha

Volg mijn Social media pagina's voor inspirerende quotes en tips.

Pin It on Pinterest

Share This